• Beskrivelse

Beskrivelse

Vores tidsregistrering erstatter fuldstændigt gammeldags timesedler. I kan opleve hurtigere proces ved fakturering, tidsbesparelse og øget likviditet med Worklogger.

Hver virksomhed har forskellige behov og netop derfor tilbyder vi 3 forskellige måder at registrere tid på. I kan selv vælge, hvilke der skal være til rådighed, så timeregistreringen passer bedst muligt til jeres behov og arbejdsgange.

1. Ugeseddel – via web/internetbrowser

Ugesedlen er en matrix lidt ligesom, I kender det fra Excel. Den er nem at navigere i og I bestemmer selv hvor mange timer der skal indberettes på de forskellige dage. Ugesedlen viser for en uge ad gangen, hvor medarbejderen kan indberette sin tid. En administrator kan her indberette timer for andre medarbejdere, modsat medarbejderen der kun kan indberette for sig selv.

2. Detaljeret timeseddel

Den detaljerede timeseddel benyttes især af virksomheder, hvor medarbejderen skal have fri mulighed for at kunne indberette timer på et hvilket som helst tidspunkt, for en hvilken som helst dato. Den kan også bruges, hvis der er behov for at lave flere timeregistreringer på samme opgave på samme dag, eller på flere forskellige projekter/sager på samme tidspunkt. Det kan for eksempel bruges sådan at medarbejderen fredag fyraften, indberetter tid for hele ugen på en gang, i stedet for at gøre det dagligt.

3. Komme/gå-registrering

Vores komme/gå-registrering logger det nøjagtige tidspunkt, hvorpå at medarbejderen er kommet og gået. Ved arbejdets start, stempler medarbejderen ind direkte på et projekt/sag, og stempler ud ved endt arbejde. Herefter bliver den nøjagtige tid indberettet automatisk i systemet. Det er muligt at opsætte afrundingsregler i systemet. Det kan opsættes til automatisk at afrunde op/ned til hele minut intervaller 1, 5, 10, 15, eller 30.

Worklogger kan sættet op således at medarbejderen ikke kan redigere i indberetningen, kun tilføje en kommentar til sin leder om at rette tiden, hvis han glemte at stemple ind da han kom, eller ud da han gik. I kan også sikre jer at medarbejderen kun kan stemple ind/ud inden for et eller flere geografiske områder som I definere.

Tilhørende addon moduler...