• Beskrivelse
  • Integrationer

Beskrivelse

De fleste virksomheder bruger meget tid på udarbejdelse af løn til deres medarbejdere. Det er ikke kun en administrativ tung post, men også en opgave hvor der medfølger en del fejl, så som manuelle fejlindtastninger og fejl kørsel af løn.

Alt det slipper I for med vores lønstyring.

Funktionær, løngrupper og tillæg

Jeres medarbejdere kan sættes op i løngrupper som hver især kan have forskellige løntillæg tilknyttet. Alle slags tillæg kan opsættes i Worklogger. Det kan blandt andet være over-/weekend arbejde eller skur-/genetillæg. I kan endda styre det således at tillæggene kun skal være på specifikke dage på ugen.

Automatisk eller manuel lønkørsel

Når lønnen skal laves, er den lavet på 3 klik. Først vælger I løn perioden, derefter de løngrupper der skal laves løn for og til sidst overføre I lønfilen til lønsystemet, og så er I færdige. I får altid et overblik over alle medarbejderne samt løngrupper der bliver dannet i filen, så I kan dobbelt tjekke at alt er korrekt inden I overføre det til lønsystemet.

Hvis I bruger et lønsystem som vi ikke er integreret med endnu, så kan I bruge vores lønstyring som grundlag for løn i jeres lønsystem, uden at I vil være nødsaget til at skulle udregne timer/tillæg manuelt.

 

Vi integrere i dag til Bluegarden/Dataløn, Proløn og Danløn.