• Beskrivelse
  • SmartGEO
  • LiveGEO
  • Auto'magisk tidsregistrering

Beskrivelse

GEOfencing er et addon modul. Det vil sige at GEOfencing kun virker sammen med andre moduler. (LiveGEO, SmartGEO eller Automatisk kørebog)

Hvis I vælger at bruge GEOfencing sammen med SmartGEO, vil I have mulighed for både at begrænse hvor jeres medarbejdere kan stemple ind, men også se på et kort hvor og hvornår de stemplede in.

Hvis I vælger at bruge GEOfencing sammen med LiveGEO, vil I have mulighed for både at begrænse hvor jeres medarbejdere kan stemple ind og ud, men også se hvor de har været hele dagen mens de har arbejdet. Lige så vil I kunne se hvis de har forladt arbejdspladsen på et tidspunkt. Jeres medarbejdere vil også blive notificeret hvis de forlader arbejdspladsen.

Denne kombination at GEOfencing og LiveGEO er en fantastisk sammensætning, den giver ikke kun jer garantien for at jeres medarbejdere er der hvor de skal være, I kan også bruge det som dokumentation til jeres kunder, specielt fordi at I kan garantere over for kunden at medarbejderen har været der hvor han burde være.

Hvis I vælger at bruge GEOfencing sammen med Auto'magisk tidsregistrering (og LiveGEO), får I den mest moderne måde at registrere tid på. Nemlig måden hvor man slet ikke registrer tid. Det sker fuldstændig auto'magisk.

Tilhørende addon moduler...