Automatisk kørebog

DKK 375

Med vores automatiske kørselsafregning kan I lægge blyant og blok på hylden. Så er det slut med at glemme at registrere kørsler og halvt udfyldte kørebøger.

  • Beskrivelse
  • Addon moduler

Beskrivelse

Vores app kan fungere som en automatisk elektronisk kørebog.
Jeres medarbejdere kan fra app’en vælge at køre til en projekt lokation og ved ankomst automatisk få indberettet kørte kilometer direkte på projektet/sagen.

Det er ikke et krav at have SmartGEO eller LiveGEO aktiveret for at kunne anvende automatisk kilometerafregning.
Kilometer afregningen er stadig ekstrem præcis i forhold til de kørte kilometer.
Kørselsregistreringen kan registreres som kørt i egen bil eller i firmabil.

Kørselsudlæg

Udlæg i forbindelse med kørsel kan registreres og indberettes via billeddokumentation.

Hvis I også bruger modulet SmartGEO eller LiveGEO, vil i have mulighed for at få et visuelt overblik over den rute medarbejderen har kørt. Dette kan også bruges som dokumentation over for kunder.